คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

คู่มือเตรียมสอบ - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข้อมูลจาก http://exercise-exam.blogspot.com/


 • เรื่องที่1 รู้จักและรักโรงเรียน


 • เรื่องที่2 บ้านและครอบครัว
  • เนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • เรื่องที่3 สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและบ้าน
  • เนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • เรื่องที่4 เศรษฐกิจเบื้องต้น
  • เนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • เรื่องที่ 5 รู้จักเรื่องเวลา และชาติของเรา
  • เนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • เรื่องที่ 6 เรียนรู้เรื่องศาสนา
  • เนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • เรื่องที่ 7 ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ
  • เนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

O-NET สังคมกับครูเดช วันละข้อ (1)

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา