เรื่องย่อหลายชีวิต : พระเสมเรื่องย่อหลายชีวิต : พระเสม   ครูเดชสังคม
แหล่งอ้างอิง  คึกฤทธิ์  ปราโมช์ ,ม.ร.ว.  หลายชีวิต. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,2542


เสมเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย ทำไมความร่ำรวยจึงไม่ทำให้เสมมีความสุข ความสุขของเสมคืออะไร


เสมเกิดในครอบครัวที่มีฐานะ เป็นเด็กที่มีนิสัยใจคอในทางเมตตากรุณา เสมมักจะคิดเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าทำไมเด็กคนอื่น ๆ จึงมีทรัพย์สินเงินทองไม่เหมือนตนเอง เสมมักหยิบยื่นอาหารให้แก่เพื่อนที่ยากจน จนถูกพ่อแม่ตำหนิด้วยความคิดว่าเสมเป็นคนใจดีจนเกินไปอาจจะทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองได้ จึงพร่ำสอนให้เสมคบแต่เพื่อที่มีฐานะร่ำรวย เสมมีหญิงที่เป็นที่รักชื่อว่า นางพิณ แต่เมื่อพ่อของเสมตายและสมบัตินั้นไม่ได้ตกทอดแก่เมอแต่เพียงผู้เดียว เพราะต้องแบ่งให้แก่ญาติ  


นางพิณก็ปฏิเสธความรักใคร่ที่เคยมีต่อเสม ทำให้เสมกระวนกระวายจนคิดจะทำอันตรายแก่ตน และนางพิณ แต่ก็ไม่ทำด้วยจิตใจฝ่ายดีนั้นบอกให้เสมยึดในศีลธรรม เสมบวชได้ครบ 1 พรรษา โยมแม่ขอให้เสมสึกแต่เสมไม่สึก หลวงพ่อเสมนั้นได้มีความยินดีในเพศสมณะแล้วจึงตั้งใจที่จะไม่สึกออกจากเพศนี้จวบจนตลอดชีวิต หลวงพ่อเสมได้เริ่มศึกษาเวทมนต์คาถาอาคมจนร่างกายสูบผอม มาได้สติเพราะคำทักทายของตาชมบ้า ต่อมาหลวงพ่อเสมก็บำเพ็ญทุกรกิริยา เลือกฉันอาหารทำให้ตนเองทรมาน เอาหัวกะโหลกมาปลงสังขารในกุฏิ ก็พลันได้สติจากตาชมบ้าอีกเช่นกัน 


ต่อมาหลวงพ่อเสมก็ได้บำเพ็ญทางจิต ชื่อของหลวงพ่อเสมได้กระจายไปทั่วจากการปราบผีที่อยู่ที่บ้านของเจ้าดั่น  สงบเก่าและกากชากลายเป็นของขลังมีคุณทางเมตตานิยม แม้ว่าหลวงพ่อเสมจะไม่ยินดีให้ชาวบ้านงมงายแต่ด้วยความเชื่อศรัทธาที่หหลวงพ่อเสมเห็นว่าไม่มีผลร้ายใด ๆ ท่านจึงเสกคาถาให้ แต่คาถานั้นเป็นคาถาที่เน้นให้มีความเมตตาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนกัน หลวงพ่อเสมป่วยเป็นมะเร็งในช่องปาก ลูกศิษย์ต่างกังวลในอาการเจ็บป่วย จึงได้ให้ไปรักษาที่บางกอก ชีวิตที่ทุกข์ทรมานจากอากาของโรคมะเร็งไม่อาจจะทำให้จิตใจที่เข้มแข็งในธรรมของหลวงพ่อเสมหวั่นไหวได้ เรือล่มลงกลางท้องน้ำ พระเสมมรณภาพด้วยอาการนั่งขัดสมาธิเพชร ชีวิตของหลวงพ่อก็ยุติทั้งชาติภพนี้และไม่มีชาติภพต่อไปอีก 

ข้อคิดจากเรื่องหลายชีวิต ตอน พระเสม

เรื่องย่อหลายชีวิต : พระเสม   ครูเดชสังคมสิ่งที่ได้จากการอ่านเรื่องหลวงพ่อเสม ในช่วงชีวิตวัยเด็ก ท่านเป็นตัวแทนของความเมตตากรุณา ท่านมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ ท่านแบ่งปันอาหารให้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ แสดงให้เห็นถึงเมตตาเป็นอย่างมาก ผมเห็นว่าหากทุกคนมีความเมตตาต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันแล้ว โลกนี้ย่อมน่าอยู่อย่างแน่นอน สิ่งที่เห็นจากช่วงชีวิตของเสมตอนเด็ก จะเห็นได้ชัดว่าเสมนั้นเป็นเด็กที่มีความคิดและรู้จักการพิจารณาแต่เด็กดังจะเห็นว่า 
เสมนั้นคิดเปรียบเทียบระหว่างเด็กมีฐานะและเด็กยากจน คนมีฐานะมักจะหยิบจับข้าวของต่าง ๆ อย่างไม่รู้จักพอ แต่เด็กยากจนแม้จะหยิบยื่นอะไรให้ก็มักจะเอาแค่พอเล็กน้อย บ้างก็เอาพอเป็นพิธี ไม่มีความโลภ ไม่มีความอยากได้เกินตัว  สิ่งนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ในด้านการใช้ชีวิตด้วยคามพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ความพอใจเป็นรากฐานสำคัญต่อการอยู่ร่วมกัน มนุษย์ล้วนมีความอยากได้ใคร่มี แต่ความพอ พอใจในสิ่งที่มีจะหยุดการแสวงหาที่มากจนเกินไป ความพอใจทางจิตใจของเสมเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัติ เมื่อเสมกลายเป็นพระ การสนทนาระหว่างตาชมคนบ้าและหลวงพ่อเสม นั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ การปฏิบัติตัวไม่ให้ฟุ้งเฟื้องจนเกินไป ไม่ทำให้ตนเองทุกข์ลำบากจนเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องปฏิบัติในทางสายกลาง นั้นเอง

เรียนสังคมต้องครูเดช       #ครูเดชสังคม
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ประสบการณ์กว่า 7 ปี ทดลองเรียนฟรี 
Previous
Next Post »

อ่านบทความอื่น ๆ เรียนภาษาไทย-ติวสังคมติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติ