Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง


เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

ท่านที่สนใจสมัครเรียนกับครูเดช สามารถดูประวัติการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผลงานติวกวดวิชา (ซึ่งไม่ได้ติวแล้วในปัจจุบัน) ประสบการณ์การอบรมภาษาไทย และผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย หรือ CU –TPT จากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานเขียน และการเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ


ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยาก ที่จะเข้าใจ เรียนรู้ และนำไปใช้
ข่าวอัปเดตจากครูเดช


การเรียนกับครูเดช ไม่มีรีวิว เนื่องจากต้องรักษาสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครอง หากไม่มั่นใจ ท่านสามารถขอทดลองเรียนออนไลน์ได้ฟรี และไม่มีการการันตีการสอน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่ดีและรวดเร็ว คือ ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือและกวดขันนักเรียนด้วย จึงขอท่านที่สนใจโปรดพิจารณา 


วัน สอบถามตารางวันที่ครูเดชสามารถเข้าสอนได้ ที่ครูเดชโดยตรงครับ 084-xxx-xxxx หรือ LINE ID: ****

ครูเดชยุติการสอนภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป 
ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจครับ

-ประกาศครูเดชรับสอนพิเศษส่วนตัว เฉพาะวิชาภาษาไทย ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไม่คล่อง หรือมีปัญหาด้านภาษาไทย เท่านั้น  ขออนุญาตไม่รับสอนพิเศษกรณีการติวเพื่อเพิ่มเกรด ติวสอบเข้า หรือเพื่อการแข่งขัน


สมัครเรียน -จองเรียน

หากต้องการสอบถามตาราง ขอตาราง จองตารางเรียนส่วนตัวกับครูเดช โปรดติดต่อครูเดชได้โดยตรงครับ ที่ 

หมายเหตุ : ขอคำปรึกษากับครูเดชได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านผู้ปกครองหรือท่านอาจารย์ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาษาไทย ครูเดชมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ ท่านจะเลือกสมัครเรียนหรือไม่ ครูเดชก็ยินดี ท่านติดต่อครูเดชได้ครับ ครูเดชพร้อมจะให้คำแนะนำกับทุกท่านครับ


โปรดทราบ
ขออนุญาตเรียนแจ้ง ครูเดชรับสอนพิเศษส่วนตัว เฉพาะวิชาภาษาไทย ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
อ่านเขียนไม่คล่อง หรือมีปัญหาด้านภาษาไทย เท่านั้น  ขออนุญาตไม่รับสอนพิเศษกรณี
การติวเพื่อเพิ่มเกรด ติวสอบเข้า หรือเพื่อการแข่งขัน

นักเรียนที่มีปัญหาด้านสมาธิและพัฒนาการ โปรดแจ้งครูเดช เพื่อทำการประเมินก่อนเรียนครับ เนื่องจากบางกรณีนักเรียนควรได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากนักจิตวิทยาเด็ก หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจึงจะแก้ไขปัญหาทักษะภาษาไทยครับ 

อธิบาย เนื่องจากครูเดชมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาภาษาไทยมานานกว่า 10 ปี    จึงอยากทำงานสอนในด้านนี้อย่างเต็มที่ ด้วยความเชี่ยวชาญและได้พบปัญหามามาก จึงเห็นว่าตนเองมีความเหมาะสมกับการสอนด้านนี้มากกว่า ผู้ปกครองที่หาครูสอนพิเศษเข้าสอน ที่มีปัญหาด้านภาษาไทยโดยตรงจะได้มีตารางเวลาที่ครูเดชจะเข้าสอน ครูเดชจึงขออนุญาตรับสอนเฉพาะการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่องเท่านั้น ไม่ขอเน้นเพิ่มเกรด เตรียมสอบ และการแข่งขัน

การเรียนการสอน

ผู้สอน :  การเรียนการสอนทั้งหมด ดำเนินการสอนเองด้วยตัวของครูเดชเพียงผู้เดียวครับ ไม่มีการส่งครูท่านอื่นไปสอนให้แก่นักเรียนคนใด 

ดูประวัติและผลงานครูเดชทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณา คลิกที่นี่

ตำราเรียน ครูเดชใช้หนังสือเรียน “มานะมานี ประถมศึกษาปีที่ 1” ในการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง และแบบฝึกหัดภาษาไทย เรียบเรียงแบบฝึกหัดโดยครูเดช  


หมายเหตุ : กรณีนักเรียนที่เร่งต้องนำภาษาไทยไม่ต่อยอดเพื่อเรียนในระดับ ปัจจุบันหรือเพื่อปูพื้นฐานให้เร็วขึ้น ครูเดชอ่านจะปรับเปลี่ยนไม่ใช่เล่มแบบฝึกหัดในการสอน แต่จะเน้นการอ่าน การจดจำสระ วรรณยุกต์ แม่ตัวสะกด และเมื่อจบแต่ละบท จะมีให้เขียนคำศัพท์ตามคำบอก


จุดประสงค์ในการเรียน

เพื่อแก้ไขปัญหา 2 ด้านโดยหลักคือ การอ่าน- การเขียน โดยเน้นการปูพื้นฐานให้แน่น จดจำสระ ประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  ออกเสียงคำศัพท์ที่มีวรรณยุกต์แตกต่างกันได้ชัดเจน และออกเสียงพยัญชนะตัวสะกดให้ถูกต้อง โดยยังไม่เน้นการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง การเขียนประโยค       กรณีนักเรียนมีเวลาในการเรียนมากพอ ในระดับการสอนขั้นสูงต่อไป เมื่อพื้นฐานของนักเรียนแน่นและมีคลังคำศัพท์มากแล้ว ครูเดชจะให้ฝึกการเขียน และการอ่านจับใจความ ตลอดจนพัฒนาให้นักเรียนสามารถเขียนบทความขนาดยาวได้การประเมินก่อนเรียน :

            ผู้ปกครองหรือผู้สนใจที่ประสงค์ให้บุตรหลานสมัครเรียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่องส่วนตัว สามารถขอประเมินปัญหาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยท่านผู้สนใจทำการแจ้งครูเดชถึงรายละเอียดของปัญหาโดยสังเขป (โดยย่อ) และทำการนัดวัน เวลา ที่สะดวก และเข้าประเมินทางออนไลน์

กรณีจองตาราง (คิว) ประเมินไว้ และครูเดชไม่สามารถติดต่อหาท่านได้ก่อนวันเข้าประเมิน ครูเดชจะขอจัดตาราง (คิว) ให้กับท่านอื่นต่อไป หรือ งดการเข้าประเมินในวันนั้น ๆ ครับ หากท่านที่จองประเมินติดขัดอย่างไร แจ้งครูเดชได้เพื่อรักษาสิทธิ์ประเมินในครั้งหน้าต่อไปครับ 
________________________________

ไม่ว่าท่านจะสมัครเรียนหรือไม่
ก็สามารถขอการประเมินได้ ครูเดชยินดีให้คำแนะนำวิธีในการสอนเพื่อให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเอง
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
________________________________

สถานที่เรียน :   บ้าน หรือสถานที่ของนักเรียน ตั้งแต่สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์หรือแบบส่วนตัวให้ครูเดินทางเข้าสอนได้ครับ 

      
________________________________

คลิกเพื่อดูรายละเอียดค่าสอนแบบสอนสดตัวต่อตัว และ คอร์สเรียนออนไลน์
▶▶คลิก◀◀
การการันตีผล :

            การเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่องนั้น ครูเดชมีความปรารถนาและตั้งใจเป็นอย่างสูงยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้จงได้ แต่กระนั้นครูเดชไม่อาจจะรับประกันหรือการันตีถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาได้ และไม่สามารถทำการโฆษณาอวดสรรพคุณว่าตนเองมีความสามารถพิเศษที่จะแก้ไขปัญหานักเรียนได้ทุกกรณี ครูเดชจึงขออนุญาตเรียนท่านผู้ปกครอง ท่านผู้สนใจตามความจริงทุกประการว่า ครูเดชเองไม่อาจจะสามารถรับรองและการันตีผลแห่งความประสบความสำเร็จของนักเรียนได้ทุกคน นักเรียนบางคนอาจจะประสบผล อ่านเขียนไทยได้คล่องในระยะเวลาเพียงไม่นาน แต่นักเรียนบางคนอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จก็เป็นได้ ครูเดชจึงขอยกกรณีศึกษาให้ท่านผู้ปกครองและท่านผู้สนใจดังนี้ครับ

            กรณีศึกษาการประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยของนักเรียนช่วงวัยใกล้เคียง พื้นฐานปัญหา และเริ่มเรียนในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดที่น่าสนใจที่ว่า มีครูสอนคนเดียวกัน ใช้ตำราเล่มเดียวกัน ดำเนินการสอนแบบเดียวกัน วิธีการจำและกลวิธีการสอนเดียวกัน แต่ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

________________________________
สาเหตุของการประสบผลสำเร็จหรือไม่มาจากสองทาง  คือ
1) ตัวของนักเรียนกับครูผู้สอนดำเนินการเรียนการสอนด้วยกันได้ด้วยความราบรื่น
2) ผู้ปกครองนักเรียนมีความสนใจและใส่ใจที่จะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับครู
________________________________


            การแก้ไขปัญหาภาษาไทยให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นที่จะต้องทบทวนซ้ำ ๆ ในแต่ละบทมากกว่านักเรียนปกติที่ไม่มีปัญหา เคสของนักเรียน ก. ประสบความสำเร็จในการเรียน จากเดิมที่เคยมีปัญหาอ่านหนังสือไม่คล่องเลย และออกเสียง คำที่สะกดด้วย ง. งู เป็น น. หนู และไม่เข้าใจสระ แต่ด้วยความตั้งใจและกวดขันเป็นพิเศษของผู้ปกครอง ทำให้ นักเรียน ก. ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาเพียง 2 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา (เรียนช่วง มีนาคม-เมษายน 2560)   ในขณะที่ นักเรียน ข. ที่เรียนพร้อมกันได้ผลลัพธ์ที่ไม่มากนัก ซึ่งอาจจะมาจากประเด็นที่ นักเรียนปฏิเสธการเรียนการสอนจากครู และสถานที่เรียนที่เป็นร้านอาหาร ทำให้นักเรียนยุติการเรียนในที่สุด

            การประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ก. นี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้ท่านเห็นได้อย่างชัดเจน แม้เราจะพิจารณาว่าครูคือส่วนสำคัญของกระบวนการการเรียนรู้ แต่กระนั้น ครูไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญกว่าผู้ปกครองของนักเรียน ครูเป็นผู้ชี้แนวทางให้นักเรียนรู้ ผู้ปกครองเป็นผู้คอยให้กำลังใจ กวดขัน และทบทวน และผลสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน และนอกจากนั้นสถานที่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนด้วย

            แม้ว่าครูเดชจะทำงานแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่องมากกว่า 8 ปี แต่ครูเดชก็ยอมรับโดยดุษฎีว่า ครูเดชนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษ หรือมีความสามารถเหนือกว่าผู้ใด เป็นเพียงผู้ประสบพบเห็นปัญหามามากเท่านั้น และนำปัญหาที่พบเจอนั้นมาทบทวนว่าควรจะทำอย่างไร นักเรียนที่เรียนกับครูเดชไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้หมดทุกคน บางคนปรับเพียงเล็กน้อยก็อ่านออกเขียนได้ทันที และครูหมดห่วงหายกังวลไปเลย นักเรียนบางครั้งแต่ทบทวนซ้ำ ๆ อ่านบ่อย ๆ ดุบ้าง ตักเตือนบ้าง แม้จะใช้เวลานานแต่ก็ประสบความสำเร็จ นักเรียนบางคนปฏิเสธการเรียน ครูจึงไม่อาจจะไปต่อได้ จึงต้องขอถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่

________________________________

ครูเดชทราบถึงปัญหาของนักเรียน และความกังวลใจของท่านผู้ปกครอง
ครูเดชพยายามทุกทางที่จะแก้ไขและประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่ายของท่าน
ให้มากเท่าที่จะสามารถทำได้
ความร่วมมือของท่านผู้ปกครอง ความเอาใจใส่ และความตั้งใจของนักเรียน
 เป็นสิ่งที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาประสบผลสำเร็จมากที่สุดครับ
________________________________
           

            ด้วยเหตุผลประการทั้งปวงที่กล่าวเรียนมานี้ ครูเดชจึงใคร่ขอให้ท่านผู้ปกครอง และท่านผู้สนใจ ได้พิจารณาก่อนจะสมัครเรียนครับ การบอกเลิกเรียน:

            เนื่องด้วยการเรียนภาษาไทยแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่องกับครูเดช ไม่ได้สมัครเรียนเป็นคอร์ส ไม่มีสัญญาการเรียน ผู้สมัครเรียนสามารถบอกเลิกการเรียนส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และหากกรณีนักเรียนปฏิเสธการเรียน โดยพิจารณาตามดุลยพินิจของครูผู้สอน ครูสามารถแจ้งถอนตัวออกจากการสอนได้เช่นกัน  แต่การบอกเลิกหรือถอนตัวจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์