Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : สวัสดีนักเรียน

สวัสดีนักเรียน
          
      สวัสดีครับ ท่านผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจที่แวะเข้ามาเยื่ยมชมบล็อกของคุณครู   คุณครูกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คาดว่าปลายปีนี้จะสำเร็จการศึกษา ศึกษาในด้านวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโท การสอนวิชาภาษาไทย  อันที่จริงแล้ว ก่อนหน้านี้ คุณครูไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์หรอกครับ ก่อนนี้คุณครูศึกษาด้านการศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ และด้วยความจำเป็นที่ไม่อาจจะกล่าวได้ คุณครูจึงตัดสินใจเลือกไปศึกษาในสาขาประวัติศาสตร์ อันเป็นภาควิชาที่อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้   ด้วยความรักในความเป็นครู และด้วยความที่ส่วนตัวได้ศึกษาในวิชาการสอนภาษาไทยมา ทำให้เกิดความรู้สึกบางประการในสมัยก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาในเรื่องภาษาไทย  นักเรียน และผู้สนใจอันเป็นที่รักของคุณครู เชื่อหรือไม่ลูก ว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนกันมากยิ่งขึ้น นักเรียนและเยาวชนไทย ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ทางการให้การศึกษาด้านภาษาไทยอย่างไม่เต็มที่ มุ่งให้ความสำคัญในด้านภาษาต่างประเทศ เป็นเสียส่วนใหญ่  ประเทศไทยกำลังสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยไปแล้ว แล้วเราไม่ห่วงใยอนาคตของลูกหลานบ้างเลยหรือ  
                คุณครูขอยอมรับครับ ว่าคุณครูเองก็มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาต่างประเทศอยู่มากเช่นกัน แม้ว่าจะเคยร่ำเรียนมาหลายสำนัก  แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คุณครูเก่งภาษามากขึ้น อาจจะต้องโทษที่ตัวคุณครูเองที่อาจมีความไม่ใส่ใจและสนใจมากมายนัก ประกอบเหตุผลบ้างประการที่ทำให้คุณครูไม่ชื่นชอบภาษาอังกฤษเท่าที่ควร มีอยู่วลีหนึ่งที่คุณครู บอกกับลูกศิษย์ที่เรียนภาษาไทยกับคุณครู คือ  การพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ ไม่คล่อง ไม่ เก่ง  ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องอายและเสียใจ เพราะภาษาเหล่านั้นมิใช่ภาษาของเรา บิดามารดาเราก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ  แต่หากว่า เราไม่สามารถ พูด  ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้คล่อง ชัดเจน และถูกต้องได้ ต่างหาก ที่เราสมควรที่อาย และเสียใจ เพราะนั้นคือภาษาของเรา บิดามารดาของเราพูดภาษานั้น เราคือคนไทย คนที่โชคดีที่มีภาษาใช้เป็นของตนเอง
                บล็อกนี้ คุณครูจัดทำขึ้นด้วยเหตุผลสองประการ คือเป็นหนทางในการถามตอบคำถามและเป็นแหล่งความรู้ด้านภาษาไทยแก่ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สองคือ เป็นช่องทางสำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามเรื่องการเรียนภาษาไทยกับคุณครู ทั้งเรียนเป็นการส่วนตัว และการเรียนที่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช ครับ   การเรียนเป็นการส่วนตัวและเรียนที่ห้องเรียนภาษาไทย จะมีค่าใช้จ่ายและช่วงเวลาต่าง ๆ ผู้สนใจติดตามได้ที่หน้าหัวข้อเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1