Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : เรียน การโรงแรม ไม่ตกงาน จริงหรือ

เรียน การโรงแรม ไม่ตกงาน จริงหรือ

     

     แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต
http://www.rongramdee.com


 การโรงแรมและการท่องเที่ยว แม้ว่าในระยะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเราจะวุ่นวาย แต่ทุกฝ่ายเชื่อกันว่า เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรจะเป็น สาขาอาชีพที่เกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะกลับคืนฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อันเนื่องมาจากว่า ประเทศไทยเรายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรที่สวยงามรวมทั้งศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามเต็มบ้านเต็มเมือง
          การเรียนเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่สาขาอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงถือว่ายังเป็นสาขาที่มีอนาคต และที่สำคัญ เป็น "สาขาแห่งอนาคต" ที่จะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อเนื่องนับจากนี้ไปอีกนาน...
          จากการสำรวจล่าสุด สาขานี้ ติดอันดับ 2 ที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากที่สุด รองลงมาจากอาชีพ "นักบัญชี"...
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
          ฮิตมาตลอด และจะติดอันดับไปอีกนาน เพราะบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก รายได้จากการท่องเที่ยวกลายเป็นรายได้หลักของประเทศเชียวนะ แถมตัวเลขความต้องการคนที่จบด้านนี้ก็ยังสูงมาก ๆ คนที่ชอบและจบด้านนี้ มีหวังรับเละ
          ในการเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนี้ หลักสูตรโดยรวมจะเน้นไปที่ความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การบริการลูกค้าในเรื่องของโรงแรมที่พัก ตลอดจนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนกลาง การเรียนจะมีการฝึกงานทั้งในและนอกสถานที่ หรือตามสถานประกอบการจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่
จบแล้วงานรอเพียบ
        ได้ทำงานตรงตามเป้าแน่ ๆ คือ เป็นมัคคุเทศก์ ล่าม ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านโรงแรม พนักงานตามสถานบริการต่าง ๆ  ถ้าของรัฐบาลก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและท่องเที่ยว เช่นในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือถ้าหากอยากจะเป็นเถ้าแก่เองก็เช่น การเปิดร้านอาหาร การจัดการสัมมนา หรือจะเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวก็สร้างอนาคตได้ง่าย ๆ
เลือกเรียนได้ตามใจชอบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (  www.kku.ac.th )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( www.ku.ac.th )
มหาวิทยาลัยบูรพา ( www.buu.ac.th  )
        มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  (  www.dru.ac.th  )
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  (  www.pbru.ac.th  )
        มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  (  www.dusit.ac.th  )
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (  www.ssru.ac.th )
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (  www.psu.ac.th  )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (  www.swu.ac.th  )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (www.msu.ac.th )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (  www.kmitnb.ac.th  )
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( www.bu.ac.th/  )
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ( www.utcc.ac.th )
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (  www.dpu.ac.th  )
มหาวิทยาลัยรังสิต  (  www.rsu.ac.th  )
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (  www.spu.ac.th  )
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  (  www.au.edu  )
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น  (  www.stjohn.ac.th )
วิทยาลัยดุสิตธานี  (  www.dtc.ac.th  )
มหาวิทยาลัยพายัพ  (  www.payap.ac.th )

 โรงเรียนการโรงแรม สวิตเซอร์แลนด์ ติดอันดับสูงสุดโลก
          คลาเรนส์ สวิตเซอร์แลนด์ 11 กันยายน 2550 : 3 สถาบันชื่อดัง ได้แก่ Glion Institute of Higher Education, Les Roches International School of Hotel Management และ Ecole Hoteliere de Lausanne ได้รับการจัดอันดับให้เป็น โรงเรียนชั้นนำของโลก 3 อันดับแรก ด้านการผลิตบุคคลากรเพื่อธุรกิจบริการระดับนานาชาติ Laureate Hospitality Education และ Taylor Nelson Sofres (TNS) Travel and Tourism (UK) บริษัทชั้นนำของโลกที่รับทำวิจัยและวิเคาระห์ทางการตลาด ร่วมกันจัดทำการจัดอันดับครั้งนี้ขึ้น โดยสำรวจจาก ผู้ที่มีอำนาจในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรของหลากหลายองค์กรชั้นนำระดับโลกในธุรกิจบริการ จากการสำรวจ ผู้จัดการขององค์กรเหล่านี้มักจะรับพนักงานใหม่ที่สำเร็จการศึกษาการศึกษาจากสถาบันการศึกษานานาชาติด้านธุรกิจบริการ
          การสำรวจออนไลน์เสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน ปี 2550 โดยสุ่มตัวอย่างจาก ผู้จัดการฝ่ายบุคคลขององค์กรชั้นนำของโลกในด้านธุรกิจบริการ อาทิ โรงแรม ในภูมิภาคต่างๆ กว่า 1400 คนทั่วโลก แบบสำรวจ 275 ฉบับ จาก 52 ประเทศ และ 39 โรงแรมชั้นนำระดับโลกถูกส่งกลับมา ซึ่งมี  อัตราการตอบกลับคิดเป็น 20% ในการสำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม จะต้องจัดอันดับโลกของโรงเรียนการโรงแรม พิจารณาจากการคัดสรรบุคลากรเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมบริการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกจาก 40 รายชื่อสถาบันชั้นนำ หรือสามารถเพิ่มชื่อที่ต้องการได้เช่นกัน
          จากผลสำรวจ 10 อันดับสูงสุด สรุปได้ว่า มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม มี 3 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 อีก 2  โรงเรียนในกลุ่มที่ 2 และ 5 โรงเรียนสุดท้ายในกลุ่มที่ 3
          เดวิด เกรฟส์ President of Laureate Hospitality Education เครือข่ายการศึกษาผู้บริหารโรงเรียน 2 แห่งซึ่งติดอันดับสูงสุด กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกของการทำสำรวจจัดอันดับโรงเรียนด้านการจัดการบริการระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือที่สุด ผลสำรวจบ่งชี้ว่า สถาบันการโรงแรมของสวิตเชอร์แลนด์ ยังคงรักษาตำแหน่งความเป็นแนวหน้าของโลก และมาตรฐานอันโดดเด่นได้เป็นอย่างดี  เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ทั้ง 2 สถาบันได้แก่ Glion Institue of Higher Education และ Les Roches International School of Hotel Management อยู่ในสามอันดับสูงสุดของโลก เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ลงทุนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สรรหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ริเริ่มแผนพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อความก้าวหน้าของทั้งสองสถาบัน นักศึกษาของเราจาก 80 ชาติทั่วโลก ได้รับการยอมรับถึงความสามารถอันโดดเด่นในการบริหาร จากองค์กรระดับนานาชาติ สถาบัน Glion และ Les Roches จะยังคงสานสัมพันธภาพอันดีกับผู้นำในอุตสาหกรรมบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจในกระแสความเปลี่ยนแปลง และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของโลกที่ก้าวไปข้างหน้าทุกวัน”


ที่มาจาก : Eduzone.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1