Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย


          นายกรัฐมนตรีของไทย โดย นายวิษณุ เครืองาม 
          

นายกรัฐมนตรีของไทยนับแต่คนแรก จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๕) มีรายชื่อดังต่อไปนี้  (บางท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง) 
          ๑. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 
          ๒. พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน ต่อมาได้รับพระราชทานยศ เป็นพลเอก เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว) 
          ๓. จอมพล ป.พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะ-สังคะ เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิบูล-สงคราม) 
          ๔. นายควง อภัยวงศ์ (เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงโกวิทอภัยวงศ์ และได้รับพระ-ราชทานยศพันตรีเป็นกรณีพิเศษ) 
          ๕. นายทวี บุณยเกตุ 
          ๖. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 
          ๗. นายปรีดี พนมยงค์ (เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็น  หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) 
          ๘. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์  (ถวัลย์ธารีสวัสดิ์ เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงธำรง-นาวาสวัสดิ์) 
          ๙. นายพจน์ สารสิน 
          ๑๐. จอมพล ถนอม กิตติขจร 
          ๑๑. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
          ๑๒. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
          ๑๓. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช  (ต่อมาได้รับพระราชทานยศพลตรีเป็นกรณีพิเศษ) 
          ๑๔. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
          ๑๕. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
          ๑๖. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
          ๑๗. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 
          ๑๘. นายอานันท์ ปันยารชุน 
          ๑๙. พลเอก สุจินดา คราประยูร 
          ๒๐. นายชวน หลีกภัย 
          ๒๑. นายบรรหาร ศิลปอาชา 
          ๒๒. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
          ๒๓. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
        ๒๔. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
        ๒๕. นายสมัคร สุนทรเวช
        ๒๖. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1