บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2015

Featured post

ติว O-NET เทพศิรินทร์ฯ 58

รูปภาพ
ผลงานด้านการติวโอเน็ท ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันกวดวิชาชื่อดัง ย่านสมุทรปราการ  ครูเดชได้รับการติดต่อจากท่าน ดร.กัญญาพัชญ์ ตากูล หัวหน้าสายงาน กวดวิชานอกสถาบัน ของสถาบันกวดวิชามโนทัศน์ให้เข้าติววิชาสังคมศึกษา โอเน็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)   ระหว่างวันที่  ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์  2558               สถาบันกวดวิชา มโนทัศน์  เป็นสถาบันกวดวิชาชื่อดังย่านสมุทรปราการ ที่เป็นที่ยอมรับกันว่า นักเรียนที่เข้ากวดวิชาสามารถสอบเข้า เพิ่มเกรด พร้อมทั้งมีทักษะในการเรียนได้ดีกว่านักเรียนในระดับเดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เลือกบริการกวดวิชาเพื่อติวโอเน็ทและติวกวดวิชาอื่น ๆ ของสถาบันกวดวิชา มโนทัศน์                   การที่ครูเดช ได้รับการเชิญจากท่าน ดร. กัญญาพัชญ์ ตากูล  หัวหน้าสายงาน กวดวิชานอกสถาบัน ของสถาบันกวดวิชามโนทัศน์ให้เข้าติววิชาสังคมศึกษา โอเน็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  จึงเป็นที่การันตีถึงความสามารถในการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สอน

แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นด้วยศิลปะ กับครูเดช

รูปภาพ
แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นด้วยศิลปะ กับครูเดช  แก้ไขเด็กสมาธิสั้นด้วย ศิลปะ                  เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันปัญหาที่เด็กและเยาวชนส่วนใหม่ประสบมากที่สุด นั้น คงหนีไม่พ้น ปัญหาด้านสมาธิ เหตุใด ครูเดช จึงกล่าวเช่นนี้    ด้วยประสบการณ์ที่ได้พบและเจอนักเรียนมามากมายนั้น ทำให้ครูเดชเอง เห็นว่า ปัญหานี้ มิใช่เรื่องเล่น ๆ ที่เราคิดว่าเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น บุตรหลาน ของเราก็สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติดังเดิม ความคิดดังกล่าว อาจจะเป็นความคิดที่ผิดไปอย่างถนัดใจ จากการสังเกตการณ์แล้ว ครูเดชเห็นว่า ปัญหานี้กำลังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเยาวชนไทย และสังคมไทยเป็นอย่างมาก ผลงานครูเดช                  ทราบกันดีอยู่ว่า สื่ออิเล็กทรอนิค เป็นสื่อที่ครองใจเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างดี ความที่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าได้ง่าย และในปัจจุบัน บางท่านกล่าวยกว่าเป็นเสมือนปัจจัยที่  5  ก็ว่าได้    ใช่ครับ สื่ออิเล็กทรอนิค พวก ไอโพน ไอเพด และสารพัดเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ ที่เข้ามามีอิทธิพล  ครูเดชเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับ เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตและศึกษาเก