Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต วาทีสาธกกิจ 
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต

          จากงานวิจัยพบว่า นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งห้ามสูบบุหรี่ทั้งครูและนักเรียน จะทำให้นักเรียนให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนมากขึ้น และจะนำไปสู่การไม่สูบบุหรี่ในที่สุด

          เด็กส่วนใหญ่คิดว่า การห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของครู และในสายตาของเด็ก ครูน่าจะไม่สูบบุหรี่ด้วย จากการวิจัยพบว่า อัตราของการสูบบุหรี่ที่เพิ่มสูงขึ้นในโรงเรียนเพราะมีครูที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน โดยเฉพาะถ้าโรงเรียนนั้นมีครูระดับบริหารที่สูบบุหรี่ อัตราการสูบบุหรี่ในโรงเรียนก็จะยิ่งสูงมาก ดังนั้นนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการป้องกันการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต
          มาตรการในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่และช่วยให้ผู้ที่เสพติดบุหรี่อยู่แล้วเลิกสูบมีความสำคัญเท่าๆ กัน โดยการป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่เป็นการป้องกันความสูญเสียจากการสูบบุหรี่ใน ๒๐ - ๓๐ ปีข้างหน้า ในขณะที่การช่วยให้ผู้ที่เสพติดบุหรี่อยู่แล้วเลิกสูบได้ นับเป็นการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้

ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1