Featured post

ความรู้วิชาสังคมศึกษา : ศาสนา องค์ประกอบ และความสำคัญความรู้วิชาสังคมศึกษา  :  ศาสนา องค์ประกอบ และความสำคัญ

ว้าว.... มาเจอกับครูเดชกันอีกแล้ว คราวนี้ครูเดชนำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับวิชาสังคม ที่ใคร ๆ ก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าเบื่อเหลือเกิน มาอธิบายแบบง่าย ๆ  พวกเราคงรู้จักศาสนากันใช่ไหมครับ ? แต่ว่าแต่ศาสนานิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะ เอ่.... ใครรู้บอกครูเดชที

ž            มูลเหตุการเกิดศาสนา
ž            1. ความไม่รู้
ž            2. ความหวาดกลัว
ž            3. ความเลื่อมใส ศรัทธาจงรักภักดี

มูลเหตุการเกิดศาสนา   ครูเดชสังคม


นิล่ะครับ คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเกิดศาสนาขึ้นมา ศาสนาในตอนต้นนั้นก็ไม่ใช่อื่นใดครับ ก็การเคารพยำเกรงต่อธรรมชาติที่มนุษย์อาศัยอยู่ด้วยนิล่ะครับ มนุษย์ในสมัยนั้นคงไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่า เหตุใดจึงเกิดฝนตก แดดออก แผ่นดินไหว หรือ พายุ  มนุษย์ในยุคนั้นก็คิดว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นเป็นผู้บันดาลทำให้เกิดขึ้นมา มนุษย์จึงให้ความเคารพในธรรมชาติครับ เพราะเชื่อว่าธรรมชาติกำหนดให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ต่อมาก็มีการวิวัฒนาการ จากธรรมชาติกลายเป็นเทพเจ้าขึ้นมา แต่ในขั้นเริ่มต้น ก็เป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น พระอินทร์ของอินเดียในช่วงต้น  นักเรียนรู้ไหมครับว่า พระอินทร์ของอินเดีย เป็นตัวแทนของอะไรครับ และมีสีอะไรด้วย

ถ้าเป็นพระอินทร์ของไทย นักเรียนคงคิดภาพออกแน่ ๆ เลย ก็เป็นสีเขียวสวยเชียวใช่ไหมครับ  แต่พระอินทร์ของอินเดียนั้นเป็นสีดำเทา มีรูปร่างอ้วน ไม่เหมือนของไทยที่ผอมเพรียว หุ่นดี เพราะพระอินทร์เป็นตัวแทนของฝน หรือเมฆฝนไงล่ะครับ เห็นไหมว่า ธรรมชาติมีอิทธิพลและส่งต่อความคิดต่อมนุษย์ในด้านความเชื่อจริง ๆ    ต่อมามีการร่วมกลุ่มอาศัยกันมากขึ้น มนุษย์เริ่มมีสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น ศาสนาที่ดั้งเดิมมีความเชื่อที่กระจัดกระจายก็มีการรวบรวมความเชื่อนั้น ๆ เข้ามาเป็นฐานแบบเดียวกันขึ้น จึงเกิดเป็นรูปแบบของศาสนา ที่มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

องค์ประกอบของศาสนา     ครูเดชสังคม


ž            องค์ประกอบของศาสนา
ž            1. ศาสดา
ž            2. คัมภีร์/หลักธรรม
ž            3. สัญลักษณ์
ž            4. ผู้สืบทอด
ž            5. พิธีกรรม
ž            6. ศาสนสถานองค์ประกอบของศาสนามีทั้งสิ้น 6 ประการ แต่นักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่า ศาสนาแต่ละศาสนานั้นจะมีองค์ประกอบครบหรือไม่ครบก็ได้ เช่นศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ไม่มีศาสดา ผู้สร้างศาสนา  และศาสนาอิสลาม ที่ไม่มีนักบวช  แม้สองศาสนานี้จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไป ก็ไม่ได้มีผลกระทบ จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของศาสนาอาจจะไม่ครบตามที่กล่าวมาก็ได้เช่นกันครับ แต่ศาสนาทุกศาสนาต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ คำสอน ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของศาสนาทุกศาสนาครับ

ประเภทของศาสนา
-ตามถิ่นกำเนิด เช่น พราหมณ์  - เอเชียใต้ –ชนอารยัน

-ตามความเชื่อในพระเจ้า  -เทวนิยม   เชื่อในพระเจ้า    - อเทวนิยม  ไม่มีพระเจ้า เอกเทวนิยม –คริสต์ อิสลาม            ทวิเทวนิยม- เป็นศาสนาที่ตายไปบ้างแล้ว
พหุเทวนิยม  - มีพระเจ้ามากกว่า 2  เช่น พราหมณ์-ฮินดู
อเทวนิยม – ไม่มีพระเจ้า –พุทธ   เชน

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจง่าย ๆ เกี่ยวกับพื้นฐานของศาสนาแต่ละศาสนา ครูเดชได้ทำตารางสรุปไว้ให้ครับ นักเรียนสามารถนำสรุปย่อในตารางนี้ไปใช้ในการสอบหรือการเรียนวิชาสังคม สาระศาสนาได้เลยครับ โดยครูเดชจะสรุปเป็นรายศาสนาไป โดยจะระบุแยกเป็นแต่ละหัวข้อว่าศาสนานั้น ๆ มีองค์ประกอบทางศาสนาองค์ประกอบใดบ้างครับ

สรุป องค์ประกอบทางศาสนา ของแต่ละศาสนา

ศาสนา
พระเจ้า
ศาสดา
คัมภีร์
ผู้สืบทอด
ศาสนสถาน
ศาสนวัตถุ
พิธีกรรม
พุทธ
ไม่มีพระเจ้า
พระพุทธเจ้า
พระไตรปิฎก
พระสงฆ์
วัด
พระพุทธรูป

เวียนเทียน
คริสต์
พระยะโฮ-วา
พระเยซู
ไบเบิ้ล
บาทหลวง
โบสถ์
ไม้กางเขน
ศีลมหาสนิท

อิสลาม
พระอัลเลาะห์
พระนบี
อังกุรอาน
ผู้นำโต๊ะอิหม่า
มัสยิด
สัญลักษณ์แทนพระนาม
ละหมาด
พิธีซากะ

พราหมณ์ ฮินดู
ตรีมูรติ (พระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะ)
ไม่มีศาสดา

คัมภีร์พระเวท
พราหมณ์
เทวสถาน
เทวรูป
พิธีแรกนาเรียนออนไลน์ เรียนภาษาไทยออนไลน์ เรียนอ่านเขียนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลีย หาครูสอนภาษาไทยที่ญี่ปุ่น หาครูสอนภาษาไทยที่เวียดนาม หาครูสอนภาษาไทยที่อเมริกา หาครูสอนภาษาไทยที่เยอรมัน หาครูสอนภาษาไทยที่ฝรั่งเศส  Learn Thai with native speakers. หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน สอนอ่านหนังสือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ลูกอ่านภาษาไทยไม่ออก หาครูแก้ไขภาษาไทย สถาบันสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย  หาครูสอนภาษาไทยนานาชาติ  หาครูสอนภาษาไทยลูกครึ่ง หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์  หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษภาษาไทย หลักสูตรออนไลน์  รับสอนพิเศษภาษาไทย  สถาบันสอนภาษาไทย    โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  เรียนออนไลน์  สมัครเรียนออนไลน์  เรียนพิเศษภาษาไทย  สอน พิเศษ ภาษา ไทย  สอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  หาครูสอนภาษาไทย  เรียน ออนไลน์ ป 1  เรียน ออนไลน์ ป 2   เรียน ออนไลน์ ป 3    เรียน ออนไลน์ ป 4   เรียน ออนไลน์ ป5  เรียน ออนไลน์ ป6  เว็บเรียนออนไลน์  เรียนรู้ภาษาไทย  บทเรียนออนไลน์  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี  เรียนภาษาไทยออนไลน์  เรียน พิเศษ ภาษา ไทย ที่ไหน ดี  สอนภาษาไทยออนไลน์  สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ราคา  อ่าน ภาษา ไทย    สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล    หลักสูตรเรียนออนไลน์   ชุด เริ่ม หัด อ่าน ภาษา ไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา ไทย  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป 1  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป2  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป3 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป4 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป5 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป6 หัด เขียน ภาษา ไทย เรียน ออนไลน์ อนุบาล 3  สอน พิเศษ ภาษา ไทย ประถม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1