บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2015

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู

รูปภาพ
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง "...เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้..." "...ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี" (พระราชดำรัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2505) ประเทศไทยถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!

รูปภาพ
Neuromyth "ความเชื่อผิดๆ ว่าด้วยเรื่องสมอง"
โดย ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน
สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญของระบบประสาท ที่ช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย การเรียนรู้ก็เกิดจากการทำหน้าที่ของสมอง ดังนั้น เรื่องสมองจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม มีการนำผลสรุปงานวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่สมบูรณ์ข้อมูลหลายส่วนถูกบิดเบือน และข้อมูลบางอย่างก็ไม่เคยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ แต่ก็มีการนำไปใช้ในห้องเรียน จัดถ่ายทอดอบรมชุดความรู้ และเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน ทำให้เกิดเรื่องราวตำนานของสมองกับการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เรื่องจริง (neuromyth) เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง
• สมองมีความยืดหยุ่นสำหรับการรับข้อมูลบางชนิดในช่วงเวลาวิกฤตเท่านั้น ดังนั้น ช่วงชีวิต 3 ปีแรก จะเป็นตัวบ่งชี้การพัฒนาในขั้นต่อไป และเป็นตัวตัดสินความสำเร็จในชีวิต เมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้ว บางสิ่งบางอย่างจะไม่สามารถเรียนรู้ได้อีก
• เด็กเล็กจะต้องมีการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส(sensory stimulation) เยอะ ๆ และเพลงคลาสสิค(classical music) เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก สำหรั…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : คุณครูหายไปไหนครับ?

รูปภาพ
โดย กาแฟดำ  วันก่อนไปคุยกับท่านผู้รู้ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย ได้ความรู้มามากมาย แม้จะยังมองไม่เห็นทิศทางชัดนักว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะสามารถร่างแผนงานยกเครื่อง ระบบการศึกษาของประเทศให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังได้อย่างไร
หนึ่งในปัญหาใหญ่คือ คุณภาพและประสิทธิภาพของ “ครู” ซึ่งมีปัญหามากมายหลายด้าน และเป็นที่รู้กันว่าครูทุกวันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่สอนหนังสือ และไม่ได้อยู่กับนักเรียนเท่าที่ควร เพราะมีภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียนมากมายก่ายกอง ท่านผู้รู้ท่านนั้นวิเคราะห์เรื่องนี้เสร็จ ก็ยื่นกลอนบทนี้มาให้ ผมถามว่าใครเป็นคนแต่ง ท่านบอกว่าไม่ทราบเหมือนกัน แต่เนื้อหาใจความสะท้อนปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำมาก หน้าที่หลักของครูไทยในวันนี้ ล้วนแต่มีกิจกรรมทำหลากหลาย ท่าน ผอ.ไปรอรับกับเจ้านาย เพราะผู้ใหญ่ในกระทรวงมาทวงงาน ครูสมศรีวิชาการงานท่านมาก จึงขอฝากสายสมรสอนแทนท่าน เข้าอบรมหลักสูตรใหม่ได้ห้าวัน ส่วนครูวสันต์ไปช่วยงานการกีฬา ครูทองดีพิธีกรงานกุศล มีแต่คนคอยจองตัวทั่วทิศา ครูวิรัชค่ายลูกเสือขอตัวมา จึงขอลาห้าวันมันจำเป็น ครูประสงค์ไปส่งงานอยู่ที่เข…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง

รูปภาพ
โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
ครับ ปฏิรูปการศึกษา ผ่าตัดโครงสร้างกระทรวง ศธ.ยังมีแง่มุมที่น่ามีส่วนร่วมสานเสวนากันต่อ ตั้งแต่ข้อเสนอโมเดลปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาฯกลับไปสู่ของเก่า ต้นทางที่มาของความคิดและกระบวนการจัดทำมาจากไหน ถ้าย้อนรอยตามรายงานของคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาสภาปฏิรูปแห่งชาติจนถึงคณะกรรมการสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศวางโรดแมปการปฏิรูปไว้ดังนี้ 2560 ปฏิรูปเร็วในเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับเด็ก/ครู (หลักสูตร/ตำรา/การวัดผล ฯลฯ) นำร่องการจัดการเชิงพื้นที่ในจังหวัดที่พร้อม ตั้งกรรมการนโยบายและเตรียมจัดทำ/แก้ไขกฎหมายทำ Roadmap ทุกๆ ด้าน เตรียมแผนปรับโครงสร้าง/อัตรากำลังกระทรวงศึกษาธิการ จัดลำดับการปรับโครงสร้างไว้หลังสุด และไม่มีรายละเอียดว่าจะปรับเปลี่ยนประเด็นหลักตรงไหน อย่างไร รากความคิด ปฏิรูปโครงสร้างมาจากแนวคิดดังกล่าวเป็นแรงผลักดัน ทำให้มีการออกแบบใหม่ดังปรากฏแผนภูมิออกมาภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนาการศึกษา หรือไม่ก็ตาม นอกจากสร้างความฮือฮาแล้วยังทำให้หวั่นไหวไปในเวลาเดียวกัน หรือมีหน่อมาจากกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา สมัย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนา…

เก่ง GRAMMAR พิชิตข้อสอบ 2

รูปภาพ
เก่ง GRAMMAR พิชิตข้อสอบ 2

พบกับตอนจบของกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมบทสรุปของพวกเราได้ในเล่ม เตรียมสอบอย่างมั่นใจ!เสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาไปกับไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับการ์ตูนความรู้ทดสอบความเก่งกับแบบฝึกหัดท้ายบท อ่านสนุก เข้าใจง่าย จำได้แม่น
รูปแบบ : ปกอ่อน พิมพ์ 4 สี จำนวนหน้า : 224 หน้า น้ำหนัก : 300 กรัม ขนาดรูปเล่ม : 153 x 203 มิลลิเมตร ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส
เสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา                
ราคาพิเศษ 135 บาท  (ปกติ 159 บาท ประหยัด 24 บาท)
สั่งซื้อคลิกที่ภาพได้เลยครับ 

สังคม ป.1 - บทที่ 1 รู้จักและรักโรงเรียน (เนื้อหา)

รูปภาพ
คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 - 2 - 3 ___ สังคม ป.1 - บทที่ 1 รู้จักและรักโรงเรียน (เนื้อหา) คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 - 2 - 3 ___ สังคม ป.1 - บทที่ 1 รู้จักและรักโรงเรียน (เนื้อหา)

Download (เนื้อหา) 

บทที่ 1 รู้จักและรักโรงเรียน

1.ความหมายและความสำคัญ           โรงเรียน คือ สถานศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เราเป็นเด็ก เมื่อมีอายุพอควร พ่อแม่พาเรามาเข้าโรงเรียน เพื่อให้เราได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เราได้ฝึกอ่าน เขียน คิดลข เข้าใจเนื้อหาสาระวิชาที่ควรรู้ ช่วยเหลือตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้           เรามาโรงเรียน เราเป็นนักเรียน มีคุณครูเป็นผู้สอน ทำให้เรามีความรู้ ความคิด ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นคนดี สามารถทำงานได้ และอยู่ร่วมกับนักเรียนคนอื่นที่เป็นเพื่อนของเราอย่างมีความสุข           เราเรียนตามอายุในระดับชั้นเรียนที่ต่อเนื่อง คือ ชั้น อนุบาล ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
2.ข้อมูลของโรงเรียน ข้อมูล คือ เรื่องเป็นจริงเบื้องต้นที่ควรรู้ โรงเรียนมีบริเวณกว้าง มีอาคารเรียน เสาธง สนาม โรงอาหาร ห้องน้ำ บ้า…

คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

รูปภาพ
คู่มือเตรียมสอบ - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อมูลจาก http://exercise-exam.blogspot.com/

เรื่องที่1 รู้จักและรักโรงเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบ

เรื่องที่2 บ้านและครอบครัวเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบเรื่องที่3 สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและบ้านเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบเรื่องที่4 เศรษฐกิจเบื้องต้นเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบเรื่องที่ 5 รู้จักเรื่องเวลา และชาติของเราเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบเรื่องที่ 6 เรียนรู้เรื่องศาสนาเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบเรื่องที่ 7 ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบ *** Download สรุปเนื้อหาสังคม ป.1 (รวมทุกบท)

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน

รูปภาพ
โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ที่มา นสพ.มติชนรายวัน

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ย่างเข้าสู่ปีการศึกษาที่สองแล้วที่มหาวิทยาลัยไทยเปลี่ยนจากการปิดเทอมใหญ่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมมาปิดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และเปลี่ยนจากปิดเทอมย่อยในเดือนตุลาคมมาปิดในเดือนธันวาคม แม้ไม่มีอะไรชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอาเซียน ดังบทความเรื่อง มหาลัยมหาหลอกปิดเปิดเทอมตามอาเซียนŽ (มติชน ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2558) แต่ในสังคมก็เรียกกันติดปากแล้วว่าการปิดเปิดเทอมตามอาเซียน
สำหรับผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัยและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยก็ได้มีการกล่าวถึงมามากต่อมากจากหลายฝ่าย รวมทั้งบทความเรื่อง มติ ปอมท.เรื่องการปิดเปิดเทอมมหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน (มติชน ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2558) แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความเสียหายอื่นๆ ที่คาดไม่ถึงตามมาอีก ซึ่งสรุปเบ็ดเสร็จได้อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
ประการแรก เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพราะเดือนเมษายนและพฤษภาคมจัดเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบปี ซึ่งควรเป็นช่วงการพักร้อนหรือป…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : กำลังใจในการเรียนหนังสือ

รูปภาพ
กำลังใจในการเรียนหนังสือ 

การเรียนหนังสือ ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดาย บางครั้งมีความเหนื่อยหน่าย บางครั้งมีอุปสรรคมากมาย ครูเดชมองว่า การเรียนไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยตรง แต่การเรียนคือการฝืนธรรมชาติ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มักจะขี้เกียจ แต่มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น การศึกษาเล่าเรียน จึงมีความสำคัญ เพราะมนุษย์อยากรู้ในสิ่งต่าง ๆ 
เมื่ออยากรู้ จึงเกิดศาสตร์ต่าง ๆ ขึ้นมา หลายคนอาจจะยังงง ที่ครูเดชบอกไปเมื่อสักครู่ว่าคนเรามักขี้เกียจ 
ใช่ครับ มนุษย์ทุกคนต้องมีบางล่ะ ครูเดชยังเป็นเลย 5555 
แต่มนุษย์มีความอยากรู้มากกว่าขี้เกียจ จึงทำให้เกิดวิชาความรู้มากมายขึ้นมาไงครับ 
กำลังใจในการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัยมาก ๆ เลยนะครับ ถ้าเราขาดกำลังใจเราจะไม่สามารถทำสิ่งใด หรือร่ำเรียนจนสำเร็จได้ 
ครูเดชเอง ไม่ใช่คนเก่งอะไรครับ ครูเดชเป็นเพียงเด็กคนนึ่งในอดีต ที่มีฐานะยากจน ต้องลำบากและสู้ทนกับชีวิต 
ครูเดชสร้างกำลังใจจากความลำบากนี้ล่ะครับ 
บางคนที่ฐานะดี ไม่ลำบากเหมือนครูเดชในแต่ก่อน ก็ไม่ใช่จะไม่สามารถสร้างกำลังใจให้ตนเองได้นะครับ 
แต่เราต้องมองไปรอบ ๆ สิ่งแวดล้อมที่เราเรียน ว่ามีกำลังใจใดบ้างไหมที่ให้เราอยากเรียนรู…