Featured post

ทำไงดี ลูกอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ตอน เรียนรู้ปัญหาการอ่านเขียนเริ่มต้น ให้เข้าใจ

ทำไงดี ลูกอ่านเขียนไทยไม่คล่อง  ตอน เรียนรู้ปัญหาการอ่านเขียนเริ่มต้น ให้เข้าใจ


               
มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาที่แตกต่างกันออกไป การเรียนรู้ในลำดับต้น คือการเรียนรู้การพูดนะเองครับ การพูดไม่ยากเท่าการอ่านและการเขียน เหตุผลก็คือว่า การอ่านและการเขียน มีระบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากยิ่งกว่าการพูด แต่ครูเดชเองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการพูดก็ยากเอาการเหมือนกัน แต่การพูดในช่วงต้น หากท่านผู้อ่านลองสังเกตบุตรหลานดู หรือเด็กเล็ก ๆ จะเห็นว่าในการเรียนรู้ในการพูดในระยะต้นนั้นจะเริ่มจากการเลียนแบบพ่อแม่ และโทนเสียงแรก ๆ ที่เด็กสามารถออกได้ก็คือ กลุ่มเสียงปาก หรือฐานกรณ์ปากนั้นเองครับ

                คำว่า “พ่อ” “แม่” เป็นกลุ่มเสียงที่เกิดจากการออกเสียงจากริมฝีปาก เด็กที่เห็นพ่อแม่พูดและเริ่มเลียนแบบ จะสามารถเลียนแบบกลุ่มเสียงนี้ได้ก่อนครับ แหมไปยาวเลย อธิบายไปเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่านผู้อ่านอย่าพึ่งรำคาญไปนะครับ ครูเดชเคยเรียนมาตอนสมัยเรียนภาษาศาสตร์ครับ  แต่สิ่งที่ครูเดชพูดไปนี้ เป็นสิ่งสำคัญนะครับ เพราะเป็นระบบการเรียนของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวครับ

                แล้วทำไมเด็กบางคนจึงเรียนรู้ภาษาได้ช้ากว่าเพื่อน คำตอบอาจจะมีอยู่หลายทางครับ ต้องดูแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นเด็กบางคนมีปัญหาการเรียนรู้แต่กำเนิด อาจจะอยู่ในข่ายออทิสติก ซึ่งครูเดชต้องเรียนก่อนนะครับว่า เด็กในกลุ่มนี้ สามารถเรียนรู้ได้ครับ แต่ช้ากว่ามาก การที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีเด็กกลุ่มนี้ในการดูแล ต้องทำความเข้าใจต่อพวกเขามาก ๆ และใส่ใจนะครับ เด็กกลุ่มนี้พัฒนาได้ ไม่ใช่ภาระอย่างที่คิดหรือเข้าใจกันครับ   หากเด็กไม่ได้มีปัญหาในส่วนของปัญหาด้านการเรียนรู้ อาจจะดูส่วนอื่น ๆ ประกอบ ทั้งส่วนของการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียน หรือแม้กระทั่งจากครอบครัวครับ เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เด็กต้องมีพัฒนาการทางด้านภาษา บางครั้งการเลี้ยงดู อาจจะมีผลด้วยนะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนต้องพิจารณาให้รอบครอบ

                แต่มีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งมักจะเกิดเป็นประจำ คือ ปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่องนั้น ส่วนมากจะเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตามที่ครูเดชได้ศึกษา และประสบการณ์ครับ จะเห็นได้เลยว่า เพศก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อเด็กในการเรียนภาษาของเด็กครับ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ เพศชายมักจะมีปัญหาภาษา ไม่มากก็น้อยครับ แต่ไม่ใช่ทุกคน เพราะอย่างที่ครูเดชเรียนไปตอนต้นที่ว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่องนั้น มีหลายส่วนประกอบกันครับ

                สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ ที่ครูเดชเห็นในปัจจุบัน คือ หลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เรียนรู้แบบลัดขั้นตอน หรือการไม่ปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่นก่อนเข้าสู่ช่วงชั้นประถมศึกษา  หรือหากจะกล่าวแบบตรง ๆ นั้นก็คือ ปัญหาตำราเรียนที่โรงเรียนใช้กันในปัจจุบันครับ

                ครูเดชเอง ต้องขอเรียนก่อนว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะเขียนบทความนี้โดยโยนความผิดไปที่ตำราเรียนของโรงเรียนที่ใช้นะครับ เพราะอย่างที่ครูเดชเขียนในบทความนี้และย้ำเสมอว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่องนั้นมีหลากหลายปัจจัยครับ  การแก้ไขปัญหาภาษาไทย เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องแก้ไขกันอย่างมากมายครับ ต้องใจเย็น และต้องให้เวลาให้เด็กได้เรียนรู้ ไม่เร่งเรียนรู้ การเรียนไม่ใช่สิ่งที่สนุก แต่เป็นสิ่งที่จำเป็น การที่ผู้ปกครอง หรือ คนบางส่วนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมในการเรียนตลอดเวลานั้น ครูเองก็ไม่สามารถทำได้ครับ ครูเดชแม้ไม่ได้ทำงานในโรงเรียน  แต่รู้ในปัญหาส่วนนี้ดี

               

โรงเรียนอาจจะตกเป็นจำเลยของการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไม่คล่องของเด็กนักเรียน แต่ท่านผู้อ่านครับ ครูเดชได้เรียนท่านไปข้างต้นแล้วว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนสำคัญครับที่ต้องแก้ไขปัญหาเด็กอ่านเขียนไทยไม่คล่องต้องร่วมมือกับโรงเรียนครับ
                ในครั้งนี้ครูเดชมาเขียนเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเบื้องต้นก่อนว่า ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยนั้นเกิดขึ้นได้จากปัจจัยใด ในบทความหน้า ครูเดชจะมาเริ่มการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยครับ  แต่ท่านผู้อ่านต้องทราบว่าบทความที่ครูเดชเขียนในครั้งนี้ ครูเดชเองเขียนจากประสบการณ์การแก้ไขเด็กที่มีปัญหาอ่านเขียนไทยนะครับ ครูเดชไม่ได้จบภาษาไทยมาโดยตรง ครูเดชจบประวัติศาสตร์ครับ ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดในด้านเนื้อหาทฤษฎี ครุเดชขอน้อมรับครับ จุดประสงค์ของบทความครูเดชนี้ คือตั้งใจให้ท่านที่มีปัญหานี้ได้นำไปแก้ไขเด็กอ่านเขียนไทยไม่คล่องครับ


ครูเดช เขียน   ในวันที่เมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจทั้งประเทศ สึนามิ ประเทศไทย 26/12/2558เรียนสังคมต้องครูเดช       #ครูเดชสังคม

แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ประสบการณ์กว่า 7 ปี ทดลองเรียนฟรี 
เรียนออนไลน์ เรียนภาษาไทยออนไลน์ เรียนอ่านเขียนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลีย หาครูสอนภาษาไทยที่ญี่ปุ่น หาครูสอนภาษาไทยที่เวียดนาม หาครูสอนภาษาไทยที่อเมริกา หาครูสอนภาษาไทยที่เยอรมัน หาครูสอนภาษาไทยที่ฝรั่งเศส  Learn Thai with native speakers. หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน สอนอ่านหนังสือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ลูกอ่านภาษาไทยไม่ออก หาครูแก้ไขภาษาไทย สถาบันสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย  หาครูสอนภาษาไทยนานาชาติ  หาครูสอนภาษาไทยลูกครึ่ง หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์  หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษภาษาไทย หลักสูตรออนไลน์  รับสอนพิเศษภาษาไทย  สถาบันสอนภาษาไทย    โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  เรียนออนไลน์  สมัครเรียนออนไลน์  เรียนพิเศษภาษาไทย  สอน พิเศษ ภาษา ไทย  สอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  หาครูสอนภาษาไทย  เรียน ออนไลน์ ป 1  เรียน ออนไลน์ ป 2   เรียน ออนไลน์ ป 3    เรียน ออนไลน์ ป 4   เรียน ออนไลน์ ป5  เรียน ออนไลน์ ป6  เว็บเรียนออนไลน์  เรียนรู้ภาษาไทย  บทเรียนออนไลน์  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี  เรียนภาษาไทยออนไลน์  เรียน พิเศษ ภาษา ไทย ที่ไหน ดี  สอนภาษาไทยออนไลน์  สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ราคา  อ่าน ภาษา ไทย    สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล    หลักสูตรเรียนออนไลน์   ชุด เริ่ม หัด อ่าน ภาษา ไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา ไทย  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป 1  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป2  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป3 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป4 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป5 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป6 หัด เขียน ภาษา ไทย เรียน ออนไลน์ อนุบาล 3  สอน พิเศษ ภาษา ไทย ประถม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1